.

Nasza działalność to hodowla i rozmnażnie roślin wodnych i bagiennych a także usługi ogrodnicze związane z ich wykorzystaniem.

Produkcją roślin wodnych i ich sprzedażą zajmujemy się od wielu lat, znajdując nabywców w całym kraju i zagranicą.
W związku z tym staramy się poszerzać swoją ofertę dostosowując ją do potrzeb klienta. Zawiera ona dosyć szeroki asortyment roślin wodnych, który obejmuje:
- rośliny na głęboką wodę
- rośliny przybrzeżne
- rośliny pływające
- rośliny bagienne
- rośliny wilgociolubne
- rośliny oczyszczająco filtrujące
 

Naszą ofertę kierujemy zarówno do klienta indywidualnego, hodowców i hobbystów a także firm zajmujących się projektowaniem i urządzaniem ogrodów , terenów zielonych , ogrodów wodnych.

Oferujemy również usługi w zakresie:

 • zagospodarowanie i obsadzanie zbiorników wodnych roślinami wodnymi zakupionymi u nas  .
 • opracowanie projektów na nasadzenia w zbiornikach wodnych ( oczka wodne, stawy, sadzawki, rzeki, strumienie itp. ) uwzględniając warunki środowiskowe, przyrodnicze, techniczne itp.
 • Roslinywodne.pl 
  Szkółka roślin ozdobnych

  Adres: 
  ul. Polowa 6, Białystok, Poland

  Telefon: 
  085 661 48 51
  606 917 989

  E-mail: 
  watergardens.shop@gmail.com
  Mapa: Polowa 6, Białystok
  Zamówienia na rośliny wodne przyjmowane są telefonicznie, elektronicznie, listownie, bądź bezpośrednio z naszej witryny.

  Życzymy udanych zakupów

Rośliny do umacniania brzegów stawów

  
NAZWA POLSKA
  
  
NAZWA ŁACIŃSKA
  
  
GŁEBOKOŚĆ SADZENIA od - do (cm)
  
  
Spartyna grzebieniasta
  
  
Spartina pectinata
  
0   -   +50
  
Miskant 
  
  
Miscanthus 
  
0   -   +50
   Sit siny   
  
Juncus inflexus glaucus
  
-10   -   +10
  
Pałka laxmana
  
  
Typha laxmanni
  
-20   -   0
  
Pałka wąskolistna
  
  
Typha angustifolia
  
-50   -   0
  
Tatarak zwyczajny
  
  
Acorus calamus
  
-40   -   0
  
Tatarak variegatus
  
  
Acorus calamus Variegata
  
-40   -   0
  
Oczeret tabernamontana pstrolistny
  
Scirpus
tabernaemontani Zebrinus   
-30   -   0
  
Oczeret jeziorny
  
  
Scirpus lacustris
  
-150   -   0
  
Oczeret jeziorny białolistny
  
  
Scirpus lacustris albescens
  
-150   -   0
  
Trzcina pospolita
  
  
Phragmites australis
  
-150   -   0
  
Mozga trzcinowata
  
  
Phalaris arundinacea
  
-10   -   +10
  
Manna wodna ( mielec)
  
  
Glyceria maxima (G.aquatica)
  
-10   -   +10


Rośliny do filtracji wody


WYKAZ ROŚLIN DO FILTRACJI I OCZYSZCZANIA WODY:

 • Scirpus lacustris (Oczeret jeziorny)
 • Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
 • Juncus inflexus L. (sit siny)
 • Mentha aqatica (mięta nadwodna)
 • Jencus effusus L. (sit rozpierzchły)
 • Typha minima (pałka drobna)
 • Typha latiofolia L. (pałka szerokolistna)
 • Typha angustifolia (pałka wąskolistna)
 • Scripus tabernaemontani (oczeret tabernemoutana zebrinus)

Wyżej wymienione rośliny znajdują się w naszej ofercie sprzedaży w zakładce SKLEPOTO PRZYKŁAD PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WŁAŚCIWOŚCI FILTRUJĄCYCH I OCZYSZCZAJĄCYCH W/W ROŚLIN:

(FILTR GLEBOWO KORZENIOWY)

Najskuteczniejsze oczyszczanie wody w oczku wodnym, zapewnia oczyszczalnia glebowo - korzeniowa, obsadzona odpowiednimi roślinami. Oprócz działania oczyszczającego uzyskujemy dodatkowy efekt estetyczny. Wykonanie takiej oczyszczalni jest dość proste i możliwe do wykonania dla przeciętnego właściciela oczka wodnego.


wygląd rzeczki(filtra) w czasie pracy


Zasady działania:

Woda z oczka wodnego powoli lecz ciągle przepływa przez systemy korzeniowe roślin. Im wolniejszy jest przepływ tym skuteczniejsze jest oczyszczanie. System filtracyjny powinien działać ciągle, aby korzenie roślin były stale zaopatrywane w wodę i tlen. Wyschnięcie oczyszczalni oznaczałoby koniec działalności oczyszczających mikroorganizmów oraz ich śmierć.


Budowa:

Najprostszym sposobem będzie wykonanie wolno płynącej wąskiej rzeczki, wpadającej do oczka. Budowa tej oczyszczalni (rzeczki) zależy od ukształtowania terenu przyległego do oczka.

1.. Jeśli teren wokół oczka jest wzniesiony wykorzystujemy naturalny spadek terenu i rzeczkę zagłębiamy w gruncie.


Przekrój poprzeczny rzeczki zagłębionej w gruncie2.. Jeżeli teren jest płaski lub poziom wody jest wyższy niż poziom gruntu (oczko wzniesione), rzeczka powinna być wzniesiona ponad lustro wody w oczku.


Przekrój poprzeczny rzeczki wzniesionej ponad grunt
Wykonanie wariantu pierwszego:

Robimy wykop gł. ok. 20cm, szer ok. 1m. Wykładamy go folią do oczek wodnych, następnie wypełniamy prawie po brzegi płukanym żwirem lub grysem (8 - 16mm.) i obsadzamy odpowiednimi roślinami w ilości około 6 - 10 szt. na mb. Montujemy pompę oraz rurę do zasilenia naszej rzeczki w wodę z oczka.


Wykonanie wariantu drugiego:

Z palisady, kołki drewniane śr. 8 - 10cm. Wkopujemy je po obu stronach aby stworzyć brzegi rzeczki wzniesionej ponad lustro wody w oczku. Wykładamy to folią do oczek wodnych, którą przymocowujemy do boków palisady Wysypujemy grysem i obsadzamy roślinami. Montujemy pompę.

Minimalna dł. rzeczki do oczka o wymiarach 4x5 m. powinna być około 8 - 10mb. Im rzeczka będzie dłuższa i szersza tym lepiej spełni swoją funkcję.

Wykaz odpowiednich roślin do obsadzenia rzeczki : sity, trzcina, tataraki, pałki, irysy, mięta wodna.


Wpływ wody do rzeczki, przekrój podłużnyWpływ wody do oczka, przekrój podłużny


Istnieje możliwość zlecenia naszej firmie wykonania takiego filtra wraz z pełnym obsadzeniem roślinami. Po bliższe informacje prosimy kontakt z naszą firmą.